;
Bạn có thấy phương pháp cởi mở và thẳng thắn của Lu-ca thu hút không? Và bạn có thấy sự thật là nó được viết gần với thời gian của những sự kiện gốc khiến nó đáng tin cậy hơn không? Nếu vậy, thì hội thánh ban đầu cũng nghĩ vậy.

Và hầu hết học giả đồng tình với quan điểm của hội thánh ban đầu rằng Tân Ước là lịch sử chân thật về Chúa Giê-xu. Học giả Tân Ước Raymond Brown đã nói như sau về những sách phúc âm Trí huệ “Chúng ta không biết thêm được một chi tiết mới có thể kiểm chứng được nào về công tác của Chúa Giê-xu trong lịch sử, và chỉ có thể có vài câu nói mới mà có thể do chính Ngài phán.”[7]

Do vậy, mặc dù các văn bản Trí huệ gây ấn tượng với một số học giả, ngày ra đời về sau và tác quyền đáng nghi vấn của chúng khiến chúng không thể sánh với Tân Ước. Sự tương phản như vậy giữa Tân Ước các văn bản Trí huệ là đòn chí mạng với những ai ủng hộ các thuyết âm mưu. Sử gia Tân Ước F. F. Bruce viết, “Không có một tài liệu văn học cổ nào trên thế giới lại có những sự chứng thực tốt phong phú như Tân Ước.”[8]

Liệu Chúa Giê-xu có Thật sự Sống lại Từ Cõi Chết?

Câu hỏi lớn nhất của thời đại chúng ta là “Chúa Giê-xu Christ thật sự là ai?” Liệu Ngài có phải chỉ là một người phi thường, hay Ngài chính là Đức Chúa Trời trong thân thể con người, như Phao-lô, Giăng và các môn đồ khác đã tin?

Những nhân chứng về Chúa Giê-xu Christ thật sự đã nói và hành động như thể họ tin rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết với thân thể thật sau khi chịu đóng đinh trên thập tự giá. Nếu họ sai lầm thì Cơ Đốc Giáo đã được tạo dựng trên nền tảng sự gian dối. Nhưng nếu họ đúng, một phép lạ như vậy có thể chứng minh tất cả những gì Chúa Giê-xu nói về Đức Chúa Trời, về chính Ngài và về chúng ta là thật.

Nhưng liệu chúng ta có phải chỉ tin vào sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ bởi đức tin mà thôi, hay thật sự có những bằng chứng lịch sử rõ ràng? Nhiều người hoài nghi bắt đầu nghiên cứu các ghi chép trong lịch sử để chứng minh rằng sự tường thuật về việc Chúa sống lại là không có thật. Họ đã khám phá được gì?

 Nhấp vào đây để xem xét bằng chứng về tin tuyệt vời nhất từng được loan ra—sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ!

Nhấp vào đây để cho chúng tôi biết bài viết này đã giúp ích cho bạn ra sao.

Liệu đã có một Âm mưu Da Vinci?

“Nụ cười của Mona Lisa” điều tra về thuyết âm mưu hàng đầu thế giới về Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu và Ma-ri Ma-đơ-len đã kết hôn với nhau ư? Constantine có ra lệnh tiêu hủy mọi ghi chép thật về Chúa Giê-xu Christ để sáng tạo lại hình ảnh Ngài thành Đức Chúa Trời như Cơ Đốc Nhân ngày nay đang thờ phượng?

 Nhấp vào đây để khám phá sự thật về Mật mã Da Vinci.

Chúa Giê-xu có Nói Điều gì Xảy ra Sau khi Chúng ta Qua đời?

Nếu Chúa Giê-xu đã thật sự sống lại từ cõi chết, vậy Ngài hẳn phải biết thế giới bên kia có những gì. Chúa Giê-xu đã nói gì về ý nghĩa của đời sống và tương lai của chúng ta? Liệu có nhiều cách để đến với Đức Chúa Trời hay Chúa Giê-xu là con đường duy nhất? Bắt đầu đọc những câu trả lời đáng kinh ngạc trong “Vì sao chọn Giê-xu?”

Nhấp vào đây để đọc “Vì sao chọn Giê-xu?” và khám phá Chúa Giê-xu đã nói gì về cuộc sống sau khi chết đi.

Chúa Giê-xu Có thể Mang lại Ý nghĩa cho Đời sống không?

“Why Jesus” looks at the question of whether or not Jesus is relevant today. Chúa Giê-xu có thể trả lời cho những câu hỏi lớn cho đời sống không: “Tôi là ai?” “Vì sao Tôi ở đây?” Và “Tôi đi về đâu?” Các thánh đường và thập giá chết khiến nhiều người tin rằng Ngài không thể, và rằng Chúa Giê-xu đã bỏ mặc chúng ta tự đối phó với một thế giới hỗn loạn. Nhưng Chúa Giê-xu đã đưa những tuyên bố về đời sống và mục đích sống của chúng ta trên đất đáng để xem xét trước khi chúng ta kết luận rằng Ngài không quan tâm hay không có quyền năng. Bài viết này xem xét bí ẩn vì sao Chúa Giê-xu lại đến thế gian.

Nhấp vào đây để khám phá làm cách nào Chúa Giê-xu có thể mang lại ý nghĩa cho Đời sống.

Cho phép in lại tài liệu này: Nhà xuất bản cho phép in lại tài liệu này mà không cần được phê duyệt bằng văn bản, nhưng chỉ được phép khi in lại toàn bộ và không dùng cho mục đích kinh doanh. Không được phép chỉnh sửa hay dùng sai ngữ cảnh một phần nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của nhà xuất bản. Có thể mua văn bản in của bài viết này và tạp chí Y-Origins và Y-Jesus: http://jesusonlineministries.com/resources/products/

© 2012 JesusOnline Ministries. Bài viết này bổ sung cho tạp chí Y-Jesus bởi Bright Media Foundation & B&L Publications: Larry Chapman, Tổng Biên tập.

 

Previous